Kontakt

SANAAMICUS d.o.o.
Žikarce 75, Žikarce 
SI – 2242 Zgornja Korena
SLOVENIJA

info@sanaamicus.si
www.sanaamicus.si
ID za DDV: Si89053320
Matična številka:

Direktor:
Andrej Kokol
+386 40 79 51 00

Prokurist:
Rade Lečić 
+386 31 77 75 18

Vodja prodaje:
Aljaž Štefanec
+386 51 60 39 81